Drobečková navigace

Úvod > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Pohled

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Pohled
Revoluční 39
582 21 Pohled

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Pohled
  Zámecká 91
  582 21 Pohled

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Pohled
  Zámecká 91
  582 21 Pohled

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 721 237 911

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.mspohled.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Pohled
  Zámecká 91
  582 21 Pohled

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  materskaskola@obecpohled.cz

 • 4.8 Datová schránka

  6t9kxa3

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:

6. IČO

71000496

7. DIČ

CZ71000496 Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: materskaskola@obecpohled.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 6t9kxa3

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Pohled, Zámecká 91, 582 21 Pohled

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou MŠ Pohled poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.